Polityka Prywatności Wróć

1§ DEFINICJE

 1. Serwis - serwis internetowy playoo dostępny przez stronę internetową http://playoo.pl lub https://playoo.pl.
 2. Zarządca - zarządca i właściciel Serwisu: Usługi Programistyczne Jakub Wojtczak, osoby przez niego upoważnione oraz działające na jego rzecz i w jego imieniu. Kontakt z Zarządcą jest możliwy pod adresem: support@playoo.pl
 3. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna korzystająca z Serwisu.
 4. Wydarzenie - to reprezentacja w Serwisie wydarzenia organizowanego przez Organizatora.
 5. Organizator - Użytkownik tworzący Wydarzenia.
 6. Regulamin - niniejszy regulamin korzystania z Serwisu oraz dostępny na jego stronie.
 7. Konto - konto Użytkownika w Serwisie.
 8. Wpłata - mogąca przyjmować wartości dodatnie albo ujemne, wirtualna kwota mogąca reprezentować wpłatę albo należność pieniędzy Użytkownika na rzecz Organizatora.

2§ POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Zarządca.
 2. W czasie rejestracji Playoo gromadzi prywatne informacji takie jak: adres email, imię i nazwisko zdjęcie profilowe z portalu Facebook, login oraz Facebook Id.
 3. Playoo gromadzi informacje o działaniach użytkowników wykonywanych w ramach korzystania z Serwisu w celu poprawy jego funkcjonowania.
 4. Playoo gromadzi informacje o Wydarzeniach na które zapisuje się użytkownik, informacje o czasie zapisania i wypisania Użytkownika z danego wydarzenia, o obecności użytkowników według stanu podanego przez Organizatora na wydarzeniach, treści wprowadzanych przez Użytkowników w komentarzach.
 5. Poprzez podanie adresu email podczas rejestracji zgadzasz się na przesyłanie ważnych informacji związanych z działaniem playoo.
 6. Dane przesyłane do playoo będą traktowane jak dane poufne. Żadne dane prywatne nie będą udostępniane chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na ich udostępnienie lub playoo będzie do tego zobligowane odpowiednimi aktami prawnymi.
 7. Zarządca jest jedyną osobą uprawnioną do przetwarzania danych osobowych Użytkowników.
 8. Zarządca nie udostępnia możliwości przetwarzania danych osobom trzecim.
 9. Zarządca dokłada wszelkich starań, aby dane Użytkowników oraz dane o ich aktywności w ramach Serwisu nie trafiły do osób trzecich.
 10. Identyfikatorem Użytkownika jest jego adres e-mail oraz imię i nazwisko podane w procesie rejestracji.
 11. Użytkownik sam nadaje hasło podczas rejestracji Konta.
 12. Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzenia hasła składającego się przynajmniej z ośmiu znaków. Hasło powinno składać się ze znaków pochodzących z przynajmniej trzech, z czterech grup:
  1. duże litery,
  2. małe litery,
  3. liczby,
  4. znaki niealfanumeryczne.
 13. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania swojego hasła w tajemnicy i ponosi odpowiedzialność za skutki przekazania swojego hasła osobom trzecim.
 14. Użytkownik może zmienić swoje hasło logując się na Konto w Serwisie i klikając przycisk ustawień w prawym górnym rogu ekranu przy swoim adresie e-mail. Następnie Użytkownik musi wpisać bieżące hasło, później dwukrotnie podać nowe hasło oraz kliknąć przycisk Zapisz na dole formularza.
 15. Hasła Użytkowników są przechowywane w formie zaszyfrowanej.
 16. Dostęp do Konta Użytkownika następuje poprzez wpisanie pary nazwa użytkownika i hasło lub z wykorzystaniem takich technologii jak facebook O-Out.
 17. Hasła Użytkowników w formie jawnej nie są przechowywane w Serwisie i znane są wyłącznie Użytkownikowi.
 18. Zarządca ma możliwość zmiany hasła Użytkownika. Zmiana taka może nastąpić po przesłaniu prośby na adres support@playoo.pl z adresu e-mail wprowadzonego w procesie rejestracji.
 19. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych zgromadzonych przez playoo.
 20. Podanie swoich danych jest dobrowolne, jednak bez podania części z nich korzystanie z Serwisu nie będzie możliwe.
 21. Pewne działania Użytkownika będą widoczne publicznie, także dla osób nie posiadających Konta w Serwisie. Są to w szczególności:
  1. obecność Użytkownika na liście osób zapisanych na dane Wydarzenie,
  2. komentarze Użytkownika dodane na stronie Wydarzenia,
  3. Wydarzenia utworzone przez Użytkownika w Serwisie i fakt, że to właśnie ten Użytkownik jest twórcą danego wydarzenia.
 22. Informacje kontaktowe do Organizatora danego Wydarzenia będą dostępne dla uczestników tegoż Wydarzenia.

3§ SPOSOBY WYKORZYSTYWANIA GROMADZONYCH DANYCH

 1. Jakie dane zbiera Playoo?
  1. Dane o tożsamości: Imię, Nazwisko, adres email. Są one wykorzystywane, aby dostarczyć funkcjonalności Serwisu. Dane te są powiązane z tożsamością Użytkowników.
  2. Identyfikatory: User ID (identyfikator użytkownika), Device ID (identyfikator urządzenia) są wykorzystywane, aby dostarczyć funkcjonalności Serwisu. Dane te są powiązane z tożsamością użytkownika.
  3. Dane diagnostyczne, jak logi, crash data (informacje o błędnych zamknięciach aplikacji), dane o wydajności aplikacji są używane w celach Analitycznych. Dane te nie są powiązane z tożsamością użytkownika.
 2. Wykorzystanie w celach śledzenia użytkowników: Playoo nie wykorzystuje żadnych zbieranych danych w celach śledzenia Użytkowników.
 3. Playoo wykorzystuje gromadzone dany w celu:
  1. dostarczania Użytkownikom swoich funkcji,
  2. udoskonalania istniejących funkcji Serwisu oraz poprawy działania całego Serwisu.
  3. tworzenia nowych funkcji,
  4. ochrony praw własności Zarządcy.
 4. Użytkownik zawsze pozostaje właścicielem swoich danych osobowych.
 5. W większości przypadków dane o Użytkowniku są przechowywane do momentu usunięcia przez niego Konta.

4§ USUNIĘCIE KONTA

 1. Użytkownik może zarządać usunięcia swojego Konta z Serwisu. W tym celu należy wysłać prośbę na adres support@playoo.pl
 2. Dane wprowadzane przez Użytkownika np. w postaci komentarzy dodawanych na stronie Wydarzenia są przechowywane poza Kontem Użytkownika i nie mogą zostać usunięte.
 3. Użytkownik może je natomiast usunąć samemu.
 4. Informacje o obecności Użytkownika na Wydarzeniach również są przechowywane poza jego Kontem i nie mogą zostać usunięte.

5§ ZMIANY PLITYKI PRYWATNOŚCI

 • Playoo będzie informować swoich użytkowników o zmianach w Polityce Prywatności ze stosownym wyprzedzeniem.

6§ PLIKI COOKIE

 1. Serwis playoo.pl korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookie są małymi plikami danych zapisywanymi na komputerze, telefonie lub innych urządzeniu Użytkownika.
 3. Cele korzystania z cookies to:
  1. świadczenie usług na najwyższym poziomie,
  2. jak najlepsze dostosowanie usług, reklam i statystyk do indywidualnych potrzeb Użytkownika.
 4. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki Użytkownika oznacza, że będą one umieszczane w urządzeniu Użytkownika. Użytkowjik w każdej chwili możesamodzielnie zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczącyce cookies.

7§ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika Serwisowi są przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 2. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane na serwerach zapewniających ich bezpieczeństwo, w szczególności w zakresie utraty oraz dostępu do nich osób nieupoważnionych. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie Zarządca.

8§ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

  Aby korzystać z Serwisu należy posiadać urządzenie z przeglądarką internetową obsługującą standardy: Html5, JavaScript, CSS3, JQuery. Użytkownik musi posiadać podłączenie do Internetu.
 1. W pasku adresu przeglądarki należy wpisać adres: https://playoo.pl i udać się pod wpisany adres.
 2. Po dokonaniu powyższych czynności na urządzeniu Użytkownika pojawi się stroną główną Serwisu.
 3. Następnie Użytkownik powinien kliknąć przycisk Zaloguj znajdujący się w prawym górnym rogu strony głównej Serwisu.
 4. Po wykonaniu powyższej czynności Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę logowania do Serwisu. Po lewej stronie znajduje się formularz umożliwiający zalogowanie do Serwisu po podaniu pary: adres e-mail, hasło.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do upewnienia się, że wpisanie hasła jest bezpieczne tzn. że żadne osoby trzecie nie znajdują się w pobliżu oraz że urządzenie z którego korzysta pozwala na bezpieczne korzystanie z Internetu.
 6. Po podaniu pary: adres e-mail, hasło i kliknięciu przycisku Zaloguj Użytkownik może korzystać ze wszystkich funkcji Serwisu.
 7. Po zakończeniu pracy z Serwisem Użytkownik jest zobowiązany do wylogowania się z Serwisu i ponosi odpowiedzialność za niewylogowanie się z Serwisu i pozostawienie urządzenia z którego korzysta do obsługi Serwisu do dyspozycji osób trzecich oraz za nieodpowiednie zabezpieczenie urządzenia.
 8. Aby się wylogować z Serwisu Użytkownik powinien kliknąć przycisk Wyloguj znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu.
 9. Na wypadek tymczasowego zaprzestania pracy z Serwisem Użytkownik powinien się wylogować.
 10. W razie stwierdzenia nieuprawnionego dostępu do Konta należy niezwłocznie skontaktować się z Zarządca wysyłając e-mail na: support@playoo.pl .